I år er det mellomoppgjør. Grunnlaget for forhandlingene er tariffavtalenes bestemmelser om at det midtveis i tariffperioden skal forhandles om å regulere lønningene i forhold til pris- og lønnsutviklingen det første avtaleåret, den økonomiske situasjonen og utsiktene for det andre avtaleåret.

- Vi ser at det ligger noen utfordringer og venter på oss denne våren, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen. Først skal Teknisk Beregningsutvalg (TBU) komme med sin endelige rapport i mars, før frontfagene i industrien skal i ilden. Resultatet vil legge klare føringer på det som skal skje videre -også når forhandlingene innledes i Spekter og staten, der LO Stats forbund har nesten 100.000 medlemmer.

- Det er ikke tvil om at frontfagsmodellen blir viktigere enn noen gang. Alle grupper må også ta innover seg situasjonen i Europa, hvor situasjonen for mange land preges av usikkerhet. Vi har tradisjon for å vise ansvarlighet i forhold til prinsippene i frontfagsmodellen, men det krever også at andre gjør det, sier Rønoldtangen.

Hun slår fast at det er for tidlig å si noe av substans om LO Stats økonomiske krav i dette oppgjøret.

- Vi må først se de endelige TBU-tallene før vi utformer kravene vår, men det er ikke tvil om at elementer som sikring av kjøpekraft og fortsatt prioritering av arbeidet med å oppnå full likelønn blir viktig - også i år, sier hun.

Du kan lese mer om  representantskapets tariffpolitiske uttalelse på LOs nettsider.