Blir det streik i LO/NHO-oppgjøret på mandag, vil det skape forstyrrelser for de fleste oppgjørene denne våren. Før resultatet i frontfagene ligger på bordet vil det være vanskelig å gjennomføre reelle forhandlinger.

Tone Rønoldtangen er forhandlingsleder for LO Stats delegasjon i statsoppgjøret. Det innledes 12. april klokka 10 med åpningsmøtet der staten som arbeidsgiver og de fire hovedorganisasjonene møtes for første gang denne våren. LO Stats forbund har ca 46000 medlemmer i staten.

Men før det innledes Spekter-oppgjørets A-delsforhandlinger tirsdag 9. april klokka 10.

LO Stats forbund har i dag om lag 53000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

I Spekter er det de såkalte A-delsforhandlingene som starter tirsdag. For LO Stats del ledes de av Eivind Gran, og skal gjennomføres raskt.  De vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene ute i hver enkel virksomhet (B-delen). I Helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.