Årets program byr blant annet på innledere som Petter Stordalen, Hadia Tajik, Camilla Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Hans-Christian Gabrielsen. Det er et program som byr på mye dagsaktuell politikk, men som også har med seg innledere som har fått i oppgave å utfordre og egge til debatt om framtida.

-Gjerne ved å utfordre vedtatte sannheter og «dytte litt» på oss i fagbevegelsen. Det skal være høyt under taket på denne konferansen. Det er gjennom meningsbrytning vi skaper det politiske verkstedet Kartellkonferansen skal være, sier Aas, mens han studerer årets program, som akkurat har kommet fra trykkeriet.

-Kartellkonferansen på Gol er blitt en institusjon og noe vi prioriterer høyt. Men det er ingen selvfølge at vi skal klare å få hvem som helst av travle samfunnsdebattanter til å reise tre timer opp i Hallingdal. Derfor må vi ha en ambisjon om å bli litt bedre, litt mer interessant hvert år når vi inviterer, sier han.

LO Stat-lederen trekker i den sammenheng fram samarbeidet med Tankesmien Agenda og Fafo som viktig.

-I år har de gjort en kjempejobb med å fylle såpass ulike programposter om staten som redskap for den norske samfunnsmodellen og lønnspolitikk i offentlig sektor. Det er gjort et solid håndverk fra dem begge. Dette blir interessant, slår han fast.

Han legger heller ikke skjul på at han gleder seg til tirsdagens åpning av konferansen, der statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet innleder til debatt om modernisering og den faglig-politiske debatten på onsdag, med innledninger fra Jonas Gahr Støre og Hans-Christian Gabrielsen.

-Men egentlig er det litt urettferdig å trekke fram enkeltposter. Historien har vist at det er de litt «mindre» programpostene som gir næring til det som gjerne blir store samfunnsdebatter seinere.

-Se opp for Camilla Stoltenberg og hennes innledning om kjønnsforskjeller i skolen.  Det blir en viktig debatt i tida som kommer, mener han.

Aas mener det er nødvendig at LO Stat også er en politisk aktør, en politikkpåvirker samtidig som de er en tarifforhandler.

-I den sammenhengen er det viktig å understreke at vi ikke er alene. Vi er en del av helheten. Politiske hovedsaker kjøres av LO på fred front. Sektorvise enkeltsaker tar berørte forbund gjerne tet på. Felles saker tar LO Stat tak i og fronter, på vegne av tilsluttede forbund og deres medlemmer.

-Det er denne tankegangen som ligger til grunn når vi lager programmet til konferansen, sier Aas.