– Vi storgleder oss til å ta i mot deltakere, innledere, gjester og presse til tre spennende dager på Pers hotell, sier LO Stat-leder Egil André Aas dagen før dagen.

Mandag og tirsdag formiddag er det full fart med de praktiske forberedelsene på det tradisjonsrike hotellet, hvor konferansen snart har 50-årsjubileum. Men planleggingen har foregått lenger enn det. Det tar ikke lang tid etter at en konferanse er avsluttet, før den neste er under planlegging.

LO Stat har som ambisjon at Kartellkonferansen skal være et politisk verksted der det er høyt under taket og gode debatter.

– Det tror jeg vi skal få til, også i år. Det blir spennende med oppsummering av stortingsvalget og tida som kommer og deretter den faglig-politiske debatten med innledninger av Jonas Gahr Støre og Hans-Christian Gabrielsen, men også Jan Tore Sanners møte med de tillitsvalgte i staten borger for en god debatt, sier Aas.

Han tror også temaene om privatisering/outsourching og organiseringen i fagbevegelsen, begge med meningssterke paneldeltagere, kommer til å skape litt temperatur.

– I tillegg prøver vi også å legge inn et tema eller to som får oss til å heve blikket litt. I år representert ved bolkene om hatretorikk og klima/flyktninger. Vi i fagbevegelsen har plikt til å engasjere oss i de store spørsmålene også. Det prøver vi å bruke vår konferanse til hvert eneste år, sier Aas.