Ved å skrive deg på lista bidrar du til flere stemmer sier nei til regjeringens planer om å selge Flytoget.

Her finner du kampanjen på Facebook:

Spørsmålet om salg/nedsalg av Flytoget blir lagt fram for Stortinget 29. januar og saken skal etter planen behandles 5. februar. (Stortingsmelding 27 (2013-2014),