Den britiske regjeringen har lagt frem et lovforslag som tar sikte på å begrense retten til å streike, kommunisere hvorfor man streiker, og frata fagforeningene innflytelse. Det er flere punkter i forslaget som bekymrer ungdomsrepresentantene i Norges hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden. Nå støtter de den internasjonale kampanjen #heartunions.

- Retten til å organisere seg for å fremme sine interesser ligger forankret i ILO-konvensjonen 87 og i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Nå er vi bekymret for at Storbritannia ikke kommer til å overholde disse svært viktige internasjonale forpliktelsene, sier studentrådgiver i LO Rune Bugten til LOs eget nettsted.

Det er den britiske hovedsammenslutninge The Trades Union Congres (TUC) som står bak kampanjen #heartunions. Formålet er å øke kjennskapen til det viktige arbeidet fagforeninger har gjort gjennom tidene og mobilisere mot lovforslaget.

- Dessverre ser vi at streikeretten utfordres flere steder i Europa. Tidligere i år marsjerte blant annet fagbevegelsen i gatene i Madrid, Spania, for å forsvare sin grunnleggende rett til å streike. Vi må mobilisere for det som er hardt tilkjempede rettigheter, men som egentlig burde være en selvfølge, sier leder av Unio-Studentene Stephanie Bahl.

Uenigheten om streikeretten handler, i korte trekk, om at arbeidsgiversiden hevder at retten til å streike ikke er en global rettighet nedfelt i ILOs kjernekonvensjoner (ILO-konvensjon 87).

- De er tar feil. Helt siden ILO- konvensjon 87 ble vedtatt i 1948 har det vært sedvane for å tolke streikeretten inn i konvensjonen, sier rådgiver i YS, Goran Scekic.

Det er flere punkter i forslaget som bekymrer ungdomsrepresentantene  i Norges hovedsammenslutninger. Et av punktene går ut på at arbeidsgivere skal kunne leie inn vikarer der det er streik, og slik begrense fagforeningers evne til å sette makt bak sine krav. Et punkt går på å begrense offentlige ansattes mulighet for å gjennomføre en streik, ved å vanskeliggjøre avgjørelsen og dermed gjennomføringen av en streik.  

- Disse forslagene er ikke annet enn fagforeningsfientlige og nå oppfordrer vi alle gode krefter til å støtte kampanjen på sosiale medier, avslutter Rune Bugten.

Her er kampanjesida.