Det er noen mennesker som «tar et rom». Ikke fordi de nødvendigvis er høylytte med store fakter. Men fordi det er liv rundt dem. Kjell Pettersen var et slikt menneske. Om han sto ved podiet som kursleder på ett av våre kurs, ledet debatter på Kartellkonferansen på Gol eller deltok i noe annet i regi av LO Stat: Kjell var tilstedeværende. Heldig var du hvis du fikk sitte ved samme bord som han under et taffel. Da fikk du en livlig kveld, du fikk garantert høre en god historie og du fikk le. Hjertelig. 
Kjell ble medlem i LO og Norsk Fengselstjenestemannsforbund i 1970, som ung fengselsbetjent i Bodø fengsel. Han forble medlem i nesten 50 år. For han var det naturlig å melde seg som tillitsvalgt da forespørselen kom. Han hadde flere verv lokalt før han i 1980 overtok som distriktssekretær i Statstjenestemannskartellet, som var navnet på LO Stat fram til 1996. 
I LO Stat fikk Kjell bruk for mange av evnene sine, men særlig én preget mye av hans virke. Han var en som tok tak i ting. Han var et ja-menneske som tok imot de oppgavene han fikk, og løste dem alle. I tillegg hadde han en genuin interesse for folk. For medlemmene. Egentlig er riktig «tjenestevei» at et medlem som trenger bistand tar kontakt med forbundet sitt først. I Bodø skjedde det ofte at de heller «gikk til han Kjell.» Og han fulgte dem opp. At det kunne bety at han ikke rent sjelden måtte ta i bruk ettermiddager og kvelder, var slik det måtte være, mente han.
Vervet som distriktssekretær i LO Stat kan være ensomt. Du jobber ofte helt alene og du har et ansvarsområde som strekker seg over flere fylker. Kjell var derfor en pådriver for at distriktssekretærene skulle finne sammen. I både jobb og fritid. Det ble skapt nye møtepunkter som sørget for dette.
Han hadde også den evnen at han rekrutterte og motiverte andre. Det er mange nåværende og tidligere tillitsvalgte som har hatt Kjell som mentor. Han kunne gjerne sende dem ut på dypt vann, men passet alltid omtenksomt på at de ikke måtte være der ute alene før han var sikker på at de kunne svømme.
Da Kjell ga seg som tillitsvalgt i 2006 og daværende LO Stat-leder Morten Øye takket han av, var det mye som ble trukket fram. Noe har jeg nevnt over. Men en ting var bemerkelsesverdig: I de 26 årene Kjell Pettersen hadde verv i LO Stat, hadde han ikke en eneste fraværsdag.
Kjell var på jobb for medlemmene, for medlemsforbundene og for LO Stat. Hver eneste dag.
Vi lyser fred over hans minne.

Egil André Aas, leder i LO Stat