#kartkonf14: 

Når Tone Rønoldtangen går på talerstolen for å åpne konferansen den 18. november ca klokka 13, gjør hun det som leder av en vital 75-åring. I år feirer nemlig LO Stat 75 år. I godt over 50 av disse årene har LO Stat invitert tillitsvalgte, gjester, innledere og presse til sitt politiske verksted.

Programarbeidet er i sluttfasen, men i tillegg til den tidligere nevnte faglig-politiske debatten, blir det innledninger og debatt om tariff og likelønn, om framtida til fagbevegelsen i Norden, om tellekanter og privatisering i offentlig sektor, om valgene i 2015 og 2017 og om hatprat og netthets.

Det endelige programmet og invitasjonen til pressen blir sendt ut i slutten av oktober.

Her kan du lese om fjorårets Kartellkonferanse: