Det var NTL-leder John Leirvaag som ba konferansen om å støtte oppropet som han og Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet, Gerd Kristiansen, leder i LO, Anders Folkestad, leder i UNIO, Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet, Camilla Brückner, direktør for UNDPs nordiske kontor, Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge  har sendt til regjeringen denne uka. Støtten ble vedtatt enstemmig.

Oppropet:

I arbeidet med statsbudsjettet foreslås det kutt som innebærer at FN-sambandet må avvikle sin virksomhet fra årsskiftet. Dette må være et arbeidsuhell. FN har vært en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk siden 1945. Like lenge har FN-sambandet tilbudt norske elever og lærere informasjon og undervisningsopplegg om FN og internasjonale spørsmål. Gjennom seks distriktskontorer og et bredt nettilbud får både skoleverket og offentligheten klar og tydelig informasjon om FN og FNs arbeid på norsk. Det er det ingen andre som tilbyr.

Regjeringen har vært under hardt press for å finne midler til flyktningtiltak i Norge. Et av forslagene er å avvikle informasjonsstøtteordningen, som FN-sambandet får sine midler fra. Blir dette vedtatt, vil en organisasjon som bidrar med kunnskap og legger til rette for debatt og engasjement om FN og internasjonale spørsmål legges ned med et pennestrøk.

Internasjonale spørsmål er mer aktuelle i skolen enn på lenge. Klimakrisen, flyktningsituasjonen, menneskerettighetsbrudd, krig og konflikt preger mediene og hverdagen her hjemme. Det er viktigere enn noen gang at barn og unge forstår årsakene til at verden ser ut som den gjør. Etterspørselen etter FN-sambandets nettjenester og undervisningstilbud har aldri vært større.

En avvikling av FN-sambandet vil være et tilbakeslag for norsk skole, og undervisningen om FN, FNs arbeid og internasjonale spørsmål. Bortfall av FN-sambandets skoletilbud og nettsteder vil ramme alle som søker informasjon om disse temaene. 80 000 elever møter FN-sambandet ansikt til ansikt i løpet av skoleåret. Nettstedene fn.no og Globalis.no har årlig over 2 millioner besøk. Det viser at behovet for informasjon er stort.

Siden UD var med å opprette FN-sambandet i 1946 har organisasjonen utviklet seg til å bli en solid og etterspurt samarbeidspartner for skoleverket, og en viktig folkeopplysningsorganisasjon.

I 2015 fyller FN 70 år. Tidligere i høst vedtok organisasjonen nye bærekraftsmål, som Norge har forpliktet seg til å gjennomføre. FN, menneskerettigheter, klima og humanitært arbeid kommer til å være minst like viktige temaer i årene som kommer. Derfor ber vi Stortinget endre regjeringens forslag, og sikre at FN-sambandet kan fortsette sitt arbeid.