- Tilbakemeldingene har uten unntak vært positive. Jeg tror vi fikk til å lage et program som hadde noe av interesse for de fleste, samtidig som vi når ambisjonen om at konferansen skal være et politisk verksted der nye tanker smis, sier Rønoldtangen.

Hun konstaterer at deler av media har vært opptatt av det som beskrives som en konflikt mellom LO og Arbeiderpartiet etter valgnederlaget for de rødgrønne.

- Det er ikke min oppfatning at dette er en konflikt. Vi inviterte partiet hit for å diskutere valget og utfordringene framover. Raymond Johansen var klar i sin tale, og slik skal det være. Det er høyt under taket i møtesalen på Pers hotell, sier hun.

Sammen med innledningene til Jens og Gerd ga den oss et godt utgangspunkt for den faglig-politiske debatten på Gol. Og for den videre debatten fram mot valgene i 2015 og 2017.

Hun satte også pris på at konferansen bød på det første møtet mellom LO-tillitsvalgte og statsråd Jan Tore Sanner. Et møte som ble beskrevet som "koselig" av en kommentator.

- Det var en fin start på konferansen. Men samtidig vet vi at det er i tida framover regjeringens retorikk skal få politisk innhold. Så vi vet at det kommer tøffere møter, sier hun.

Rønoldtangen trekker også fram tirsdagens temabolk om klima.

- Det var spennende. Selvfølgelig ganske detaljert til tider når miljøbevegelsen og forskere slippes løs, men dette er et tema som kommer til å prege samfunnsdebatten sterkere og sterkere. Og vi har en viktig oppgave med å bidra, sier hun. 

Samleside: Alle sakene fra Kartellkonferansen

Bård Vegar Solhjell (SV), Rasmus Hansson (MDG) og LO Stats leder Tone Rønoldtangen synger 'De unge slekter' som avsluttet dag 1 av Kartellkonferanse 2013. Foto: Ole Palmstrøm

Bård Vegar Solhjell (SV), Rasmus Hansson (MDG) og LO Stats leder Tone Rønoldtangen synger 'De unge slekter' som avsluttet dag 1 av Kartellkonferanse 2013. Foto: Ole Palmstrøm / LO Media