Det blir som vanlig mye politikk når rundt 200 tillitsvalgte, innledere, gjester og presse samler seg på Pers hotell noen novemberdager. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre og LO-leder Gerd Kristiansen kommer for å innlede til den faglig politiske debatten onsdag 18. november. Men før det har mye skjedd.

Allerede tirsdag får de tillitsvalgte fra LO Stats forbund møte "sjefen". Da kommer nemlig KMD-statsråd Jan Tore Sanner for å holde innledning, og sikkert også få noen klare tilbakemeldinger. Sanner var på Gol også for to år siden. Da beskrev journalistene det hele som en munter affære. Nå har den blåblå politikken fått virke en stund, og Sanner er en av dem som har hatt det travelt med å fornye.

På den samme tirsdagen kommer også Fafo opp for å snakke om rekruttering av tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn i fagbevegelsen. Ambisjonene er kanskje høye, men resultatene er ikke tilfredsstillende.

Tankesmia Agenda, forsterket med Ninna Thomsen, som er sunnhets- og omsorgsborgermester i København, kommer for å snakke om effektivitet i arbeidslivet. Produktivitetskommisjonen kommer med sin andre hovedrapport i 2016, og tenketankens folk tror at robotene er på vei inn, også i offentlig sektor.

Onsdag 18. november er en politikktung dag. Formiddagen innledes av Wegard Harsvik, som har vært med å skrive bok om hvordan språket tildekker politikk, fortsetter med partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet, før flyktningkrisa står på programmet. Med innledninger av Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres, Rolf Arne Kurthi fra Politiets utlendingsenhet og Trude Jacobsen, fembarnsmoren som startet den frivillige organisasjonen "Dråpen i havet", og som har sendt over 200 frivillige til å bistå flyktninger som går i land på greske strender.

Den faglig-politiske debatten på onsdag ettermiddag blir nok et høydepunkt for mange av de tillitsvalgte. Det er ikke i alle forsamlinger det er mulig å få diskutere politikk med både Arbeiderpartiets leder og LO-lederen.

Konferansen avsluttes torsdag med Øyvind Strømmen og Shoaib Sultan. De to som kanskje vet mest om det høyreekstreme og kontrajihadistiske miljøet i Norge.

- Vi syns vi har satt sammen et spennende program, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen, som er litt ekstra fornøyd med at 11 av 19 innledere er kvinner.

 

LO Stats kartellkonferanse på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland.

  • Konferansen har tradisjonelt vært et tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres.
  • Kartellkonferansen har vært arrangert årlig - med noen opphold - helt siden 50-tallet.
  • Hvert fjerde år arrangeres også LO Stats representantskapsmøte samtidig med konferansen.