Et drøyt halvår etter at Kari Kjerkol pensjonerer seg som førstesekretær i LO Stat, trer hun inn i sommerjobben som budeie.

Les mer på frifagbevegelse.no