Dette kommer fram i et større oppslag i Dagbladet fredag 29.5. Avisa tar for seg den pågående konflikten om pensjon i kultursektoren. Partene strides om valget av framtid pensjonsordning og det er svært liten kontakt mellom partene.

Les mer på Fagforbundets nettside