NFF på anmodning fra LO Stat fikk i forrige uke besøk av to stortingspolitikerne fra henholdsvis justis- og finanskomiteen. 

I noen fylker er det slik at du kan få sone hjemme med fotlenke hvis du for eksempel blir dømt for fyllekjøring. Da kan du få en brikke rundt foten, fortsette i jobben som før, men holde deg hjemme på kvelden. I Trøndelag må du inn for å sone. Det mener tillitsvalgte i Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund er unødvendig.

- Det er ingen ferie. Du får et strengt regime, må være hjemme til bestemte tider og kan ikke ruse deg, sier Jonny Bäckström ved friomsorgen i Nord-Trøndelag til Trønderavisa.

Etter et initiativ fra LO Stat i Nord-Trøndelag fikk Bäckström og kollegaene Stein Olav Erlandsen og Tore Råen møte stortingsrepresentantene Tove Lise Torve (Justiskomiteen for Ap) og Gerd Janne Kristoffersen (Finanskomiteen for Arbeiderpartiet). Men som i de fleste andre saker; politisk gjennomslag handler om prioritering og kostnader. Trønderne argumenterer likevel med at gevinsten for samfunnet er stor.

Det er spesielt at søknaden om å få fotlenkesoning i Nord-Trøndelag kommer som et initiativ fra fagforeningen. Men det har en sammenheng med gode erfaringer fra alternative soningsformer i fylket. NFF har  benyttet LO Stat som kontaktledd for å fremme sitt syn i denne saken, og vil følge den opp videre.