Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) krever nå fortgang i arbeidet med å få bedre drift av godsterminalene. Målet om å få mer av godstransporten bort fra veiene er ikke nådd. Utviklingen er at trailere konkurrerer ut jernbanen.

I desember stanser CargoNet sin rute fra Oslo sørover langs kysten av Sverige til Malmö.

Les hele saken på frifagbevegelse.no