AV: May Berg, aktuell.no

Endringene har vært store. Post, kraft, tele og transport gikk fra å være offentlige monopoler til å bli kommersielle aktører. Staten har stått igjen som deleier, eller har solgt seg helt ut.

– Det som er fascinerende, er at de nordiske landene var så tidlig ute med å omregulere disse nyttetjenestene, før mange europeiske land, og før det kom EU-krav, sier Fafo-forsker Jon Hippe.

Disse reformene har blitt gjennomført med stor grad av tverrpolitisk enighet i Norden. Forskerne har sjekket ut om noen av disse reformene har blitt reversert.

– Svaret er nei, sier Hippe.