Gjennom en slik utredning ønsker regjeringen å utarbeide en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Rapporten skal gi grunnlag for å vurdere om regjeringen sammen med partene kan gå videre med reelle forhandlinger.

-Vi forstår det slik at statsråden ikke har tenkt å presse en ny løsning på organisasjonene, men ønsker reelle diskusjoner. Det har vi invitert til ved flere anledninger tidligere, sier styreleder Mette Nord i LO Kommune og LO Stat-leder Tone Rønoldtangen. De representerer over 220.000 LO-medlemmer i offentlig sektor.

-Vårt utgangspunkt er at en eventuell ny ordning må være like god som det vi har i dag, men at den er bedre tilpasset ny folketrygd, sier Nord og Rønoldtangen

De peker på at det er en stor misforståelse når det hevdes fra noen at offentlig sektor er holdt utenfor pensjonsreformen.

-Det stemmer ikke. Vi er en del av pensjonsreformen, blant annet gjennom levealdersjusteringa som også omfatter offentlig sektor. Vi ser imidlertid at dagens offentlige tjenestepensjon byr på noen utfordringer, særlig for de yngre årsklassene. Disse utfordringene må vi ta tak i, sier de to.

De er klar over at regjeringen nok har større ambisjoner enn som så med gjennomgangen de varsler. Regjeringen sier at de ønsker likere pensjonsordninger for privat og offentlig sektor, for å sikre større fleksibilitet og mobilitet.

-Det er ikke noe galt med en slik ambisjon. Men da må siktemålet være en løsning som alle kan leve med. Det innebærer at det tas hensyn til elementer som nivået ved avgang, varigheten, tidligpensjon, kjønns- og aldersnøytralitet og allerede opptjente rettigheter, for å nevne noe.

Utvalgsarbeidet er tenkt sluttført i løpet av høsten. I etterkant vil partene avtale en eventuell videre prosess.

For ytterligere kommentarer:

Mette Nord, LO Kommune: 918 01 822

Tone Rønoldtangen. Leder i LO Stat: 930 05 183