50 prosent deltakelse i en uravstemning høres kanskje ikke voldsomt ut, men i LO-sammenheng er det høyt. Så seint som for to år siden var deltakelsen på 42 prosent.
LO Stat-leder Egil André Aas er fornøyd med både resultatet i uravstemningen og at folk har sagt sin mening.
- Det er medlemmene som bestemmer og sier sitt om den jobben vi har gjort. Derfor syns jeg det er flott at den prosenten går opp. Vi har mye å gå på fortsatt, og jeg håper enda flere sier sin mening ved neste hovedoppgjør.
Aas konstaterer at antallet nei- og blanke stemmer også har økt siden sist.
- Det kom egentlig ikke som noen stor overraskelse. Det er ingen hemmelighet at det er elementer i årets resultat som er problematiske. En ting er at det var lite penger å fordele. Men både på lav- og likelønn kunne profilen vært bedre. Jeg syns det er naturlig å sende akkurat den videre til staten som arbeidsgiver. I dette oppgjøret tok de ikke vare på alle sine ansatte. Dette kan rett og slett ikke gjenta seg, sier Aas.
Det var 38575 stemmeberettigede i LO Stats medlemsforbund. 19586 av dem deltok i avstemningen.

Slik stemte de:
JA: 13 273 (67,8 prosent)
Nei: 5 270 (26,9 prosent)
Forkastede/blanke: 1 043 (5,3 prosent)