Streiken i AIM brøt ut etter at meklingen mellom LO Stat og Spekter havarerte 4. Februar. Den omfattet ca 270 medlemmer i Fellesforbundet og ca 50 i FLT. I tillegg også medlemmer fra Parat (YS). Etter to ukers streik møttes partene på Gardermoen til frivillig mekling under ledelse av Riksmekler Nils Dalseide. Der ble det oppnådd enighet.

Nå har medlemmene sagt sitt om resultatet gjennom uravstemning, og det ble et overveldende ja-resultat. Av 236 fra Fellesforbundet som avga stemme, svarte 222 ja, mens 14 stemte nei. I FLT ble det ja fra alle de 41 som deltok i uravstemningen.

AIM Norway er et statsforetak, som ble opprettet da Forsvarets hovedverksted på Kjeller ble skilt ut i 2011. Hovedkunden er Forsvaret, og de største oppdragene er knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King, men selskapet har også andre oppdrag, hovedsaklig for Forsvaret.