Når bare litt over 20 prosent av de som kunne stemme i helseområdene valgte å gjøre det, er det grunn til bekymring, mener LO Stat. Lav deltakelse har vært en gjennomgående trend i de fleste uravstemningene de siste årene. Også i statsoppgjøret. LO Stat og forbundene vil ved evalueringen av årets oppgjør ta denne problematikken opp til diskusjon.

- Det er nok sammensatte årsaker til at såpass få deltar i uravstemningene, men det er like fullt et problem, sier Eivind Gran, LO Stats nestleder. - Vi ser at noen forbund får det bedre til enn andre. I avstemningen hadde for eksempel FO en deltakelse på over 50 prosent. Da syns jeg det er naturlig at vi får til en overføring av kunnskap og strategier for å øke deltakelsen ved kommende tariffoppgjør, sier han.

93,5 prosent av de som avga stemme i område 10-helse sa ja, mens 96,4 sa ja i område 4-Lovisenberg sykehus. Noe som vel må bety at medlemmene tross alt er fornøyd med den jobben LO Stat og forbundene gjorde.