Tid: Torsdag 8. juni 2017 kl. 08.15
Sted: Akersgata 64, Oslo
Påmeldingsfrist: Tirsdag 6. juni 2017

IA-avtalen setter søkelyset på hvor viktig det er med et velfungerende arbeidsliv. Til beste for den enkelte, for arbeidsplassene og for samfunnet. Lengre liv gjør at vi må tenke nytt om arbeid, karriere og kompetanse.

Vi må legge til rette for flere yrkesaktive år for dem som både kan og vil arbeide lenger. Vi må fokusere på tilrettelegging, nærvær og deltakelse – også for dem som har helseproblemer.

Vi må få flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet.

Les mer om seminaret og meld deg på