- Vi kan ikke si noe om forhandlingene mens de pågår, men vi jobber hardt for å komme i mål til fristen ved midnatt. Vi gikk inn i forhandlingene med et mål om å bli enig, og det er fortsatt ambisjonen. Men selvfølgelig må vi også forberede oss på det motsatte, sier LO Stat-leder Egil André Aas før han haster til et nytt forhandlingsmøte.

Aas leder forhandlingene på vegne av medlemsforbundene i LO Stat, men har med seg både rådgivere og et forhandlingsutvalg bestående av representanter fra forbundene. Samtidig må han også forholde seg til de andre hovedsammenslutningene under ferden fram mot midnatt.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der det i utgangspunktet bare skal diskuteres lønn. Men partene ble i fjor enige om å ta med seg spørsmål om pensjonsopptjening inn i årets oppgjør. AFP og tilpasning til ny offentlig tjenestepensjon er også en faktor som er tatt med i forhandlingene.

Skulle forhandlingene ende i brudd, ender oppgjøret hos Riksmekleren med meklingsfrist i slutten av mai.