LO Stat har varslet et forsiktig uttak i første fase av en eventuell streik. 100 medlemmer, alle i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil streike om Riksmekleren ikke finner en løsning som partene kan akseptere. Det første uttaket er ment å ramme arbeidsgiver og ikke befolkningen med tanke på at landet befinner seg midt i en pandemi.

Men det er jakten på en enighet som blir det sentrale.

- Vi kommer til å bruke tiden godt for å finne en løsning. Det er det som er målet, var den korte kommentaren fra LO Stat-leder Egil André Aas før mandagens første møte.

Riksmekleren har understreket viktigheten av at det råder taushetsplikt under meklingen. Dette gjør at vi er avskåret fra å komme med detaljer fra det som skjer de neste dagene.

LO Stat har i overkant av 40.000 medlemmer i staten. Også YS Stat, Unio og Akademikerne er en del av denne meklingen.