De 24 deltakerne brukte deler av samlingen til å lære om og diskutere inkluderende arbeidsliv, med spesielt fokus på tillitsvalgtes rolle. To rådgivere fra Arbeidslivssentret fra NAV i Nord Trøndelag hadde ansvar for denne bolken.

I tillegg fikk deltakerne en gjennomgang av tariffoppgjøret og revisjonen av hovedavtalene fra LO Stat-sekretær Randi Stensaker og distriktssekretær Mona Fagerheim. Det ble også tid til et arbeidsplassbesøk hos Nettbuss med omvisning og orientering. Siste dagen går med til styremøter og gjennomgang og planlegging av aktivitet i fylkene, blant annet aktivitet i forbindelse med stortingsvalget.

- Dette er viktige samlinger for fylkeskartellene våre, konkluderer Mona Fagerheim.