Tekst og foto: Vidar Lorang Larsen

Kurset er for medlemmer, tillitsvalgte og verneombud som er medlemmer i LO Stat i Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold.

I løpet av året har over 100 medlemmer gjennomført dette kurset, noe som i følge Lund er et godt bevis på at mange er opptatt av og ønsker å bidra i arbeidet om inkluderende arbeidsliv. - Også noen lokale ledere har deltatt, sier Lund.

Kurset er ett ukeskurs fordelt på en dag hvor de blir kjent med hva IA-avtalen er og hvilken rolle partene har. Så er det samling over tre dager hvor deltakerne fordyper seg i delmålene og kartlegger egen arbeidsplass. Etter noen uker med hjemmeoppgave møtes deltakerne til en siste dag, hvor de presenterer hva den enkelte konkret har gjort og vil gjøre på egen arbeidsplass.

Torsdag var det altså "eksamen" i Horten, hvor deltakerne gikk igjennom planene sine.

Reidar J. Kristoffersen og Sigrid Kleven hadde meldt seg på sammen med fire andre kolleger, deriblant den lokale lederen.

- Selv om vi selv synes dette er viktig tema så har vi også blitt motivert av at lederen har ønsket at flest mulig av oss skulle melde oss på, sier de to.

Hvilket utbytte har dere av kurset?

- Først og fremst at både ansatte, verneombud, tillitsvalgte og ledere bør ha kjennskap om IA avtalen. Det bidrar til felles forståelse og gir bedre diskusjoner om utfordringer og bedre løsninger både i forhold til fraværssaker, men også i forhold til forebygging. Vi blir tryggere på hverandre sier Kristoffersen.

Dette er innholdet i IA- kurset i LO Stat:

Hvem er parter i IA avtalen, sentralt og lokalt? IA avtalen – intensjonsavtalen, protokollen mellom de sentrale partene, samarbeidsavtalen ute på arbeidsplassene. Økonomiske virkemidler, Tillitsvalgtes rolle og oppgaver. Arbeidsgivers rolle og ansvar. Medbestemmelse og forankring i lov- og avtaleverket. Og dessuten deltakernes egne erfaringer og innspill på praktisk gjennomføring av IA-tiltak.

- I tillegg til å få kunnskap om avtalen er erfaringsutvekslingene viktig for læring og utøvelse av IA-arbeidet når de kommer tilbake til sine arbeidsteder, konstaterer Harald Lund.