Norsk Jernbaneforbund hadde varslet at de ville ta ut 117 medlemmer i Spordrift på fagområdene bane, signal og strømforsyning i Narvik, Alnabru, Lillestrøm og Asker. EL og IT Forbundet ville ta ut 81 medlemmer i OneCo Networks i Trøndelag og Oslo.

Løsningen innebærer et resultat på godt over frontfagramma for medlemmene i OneCo, som riktig nok har ligget under den samme ramma ved de siste oppgjørene. I denne virksomheten er det fagarbeidere med lang ansiennitet som får spesielt god uttelling.

Det økonomiske resultatet for Spordrift-medlemmene ble et flatt tillegg på 22000 kroner, samt en utjevningspott på 1.250.000 til fordeling. Dette resultatet ligger på frontfagramma.

Den største floken i denne meklingen har likevel aldri vært penger, men striden om gjennomsnittsberegning av arbeidstid for de ansatte i Spordrift. Spørsmålet har vært en verkebyll mellom ledelse og ansatte i selskapet, og var hovedårsaken til at oppgjøret endte hos Riksmekleren.

Norsk Jernbaneforbund og LO Stat mener at Arbeidsmiljøloven ikke gir adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden som en generell ordning. Arbeidsgiver mener det motsatte.

Nattens løsning innebærer at akkurat den spørsmålstillingen blir løftet ut av tariffoppgjøret og isteden gjenstand for en rettstvist, med et planlagt tvistemøte innen 1. oktober i år.

Samtidig er partene også blitt enige om flere forbedringer i overenskomstens tekst om arbeidsplaner.

Lise Olsen, som er LO Stats forhandlingsleder i denne meklingen, mener nattens løsning er klok.

- Det er alltid vanskelig å bli enig i forhandlinger og mekling når partene har ulik forståelse av det som står i en overenskomst. Da er det greit at denne uenigheten blir rettslig belyst, om det nå skjer i Arbeidsretten eller i en sivil domstol, hvis det blir valget, sier hun.

- Samtidig er det avtalt nye punkter i overenskomsten som gir noen flere «kjøreregler» om hvordan arbeidsplaner skal avtales. Det vil gjøre hverdagen til våre tillitsvalgte og medlemmer enklere mens saken behandles rettslig, sier Olsen.

Oppgjøret skal nå ut på uravstemning blant medlemmene.

Her kan du lese Riksmeklerens møtebok. (PDF, 272KB)