Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og LO Stat har invitert NSB til å være med på et løp der en nasjonal standard fastsettes av myndighetene, men at NSB skal forplikter seg til å opprettholde utdanningsnivået til denne standarden er på plass. NSB sier ja, men vil kun forplikte seg i åtte måneder. Dette uansett om en nasjonal standard er på plass eller ikke.

NSB jobber mot en nasjonal standard.

Meklingen viser at NSB egentlig jobber mot en nasjonal standard, og mot å jobbe for å opprettholde dagens høye sikkerhet på jernbanen. Når NSB nå velger å fortsette konflikten, faller argumentasjon de har brukt i streiken fram til nå.

- NSB har ingen troverdighet igjen på at de setter sikkerheten først. NSB vil ikke forplikte seg til en god lokførerutdanning i framtiden. Dette er uakseptabelt for oss, derfor fortsetter streiken, sier Rolf Ringdal.

Handler ikke om tariffavtalen.

NSB har fram til nå nektet å komme lokførerne i møte, fordi NSB vil ha krav om kompetanse ut av tariffavtalene. Meklingen har vist at motviljen ikke handler om tariffavtaler. NSB vil ha anledning til å dumpe lokførernes utdanning fra neste sommer.

- Vi vil aldri akseptere dumping av lokførernes utdanning, slik NSB ønsker. Vi vil aldri gi opp kravet om en trygg og sikker jernbane. Meklingen har vist at streiken både er riktig og nødvendig, sier Rolf Ringdal.

 

Dette har LO Stat og Norsk Lokomotivmannsforbund tilbudt:

  • Partene er enige om at dagens Førerforskrift ikke er tilstrekkelig til å dekke kravene til en nasjonal standard for lokomotivførerkompetanse. Det vil dermed ikke være tilstrekkelig å utarbeide en veiledning til denne forskriften.
  • Partene vil arbeide for en nasjonal standard som gir felles forpliktende krav til kompetanse og opplæring for lokomotivførere som alle jernbanevirksomheter er bundet av. Den nasjonale standarden må fastsettes av myndighetene.
  • Med prosess for å fastsette en myndighetsbestemt nasjonal standard for lokomotivførerkompetanse, menes den prosessen som samferdselsmyndighetene gjennomfører for å etablere en myndighetsbestemt nasjonal standard. Prosessen skal anses som avsluttet når Statens Jernbanetilsyn og/eller annen samferdselsmyndighet som er bemyndiget på området, anser at arbeidet med etablering av en myndighetsbestemt nasjonal standard er avsluttet.
  • Partene er enige om sammen å anmode myndighetene snarest mulig, om en dato for sluttføring av arbeidet.

 

Her er 124 lokførere tatt ut i streik fra 26. oktober.

·        Bergen (7)

·        Kristiansand (7)

·        Lillestrøm (28)

·        Oslo (19)

·        Ski (29)

·        Moss (33)

·        Trondheim (1)