Pressemelding fra LO Stat, 16.11.2012

LO Stats representantskap krever i uttalelsen en aktiv norsk europapolitikk der Norge må benytte mulighetene for påvirkning fullt ut og komme tidlig inn i de politiske prosessene for å bidra til gjennomslag for sitt syn. LO Stat mener at dialog med arbeidslivets parter avgjørende i denne fasen.

Samtidig mener LO Stas representantskap at Norge må ta i bruk reservasjonsretten når det er nødvendig.

- Jeg er glad for at vi har klart å komme fram til et kompromiss i en vanskelig sak for fagbevegelsen. Jeg syns denne uttalelsen på en bra måte understreker at både regjeringen og fagbevegelsen har et ansvar for å påvirke tidlig i direktiv-prosessene i EU. Handlingsrommet finnes. Vi må bare ta det i bruk, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.
 

Uttalelsen om Norge og Europa i sin helhet:

LO Stats representantskap krever en aktiv norsk europapolitikk. Norge må benytte mulighetene for påvirkning fullt ut og komme tidlig inn i de politiske prosessene for å bidra til gjennomslag for vårt syn. I denne fasen er dialog med arbeidslivets parter avgjørende. Norge må også ta i bruk reservasjonsretten når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping eller redusere faglige rettigheter og velferdsordninger. Vi kan ikke godta at norsk arbeidslivslovgivning og tariffpolitikk skal dikteres fra Brussel eller at norske tariffkonflikter skal avgjøres i EU- eller EFTA-domstolen.
 

For ytterligere kommentarer:
Tone Rønoldtangen, leder LO Stat: 930 05 183
Stein Syrstad, informasjonssjef: 906 89 882