Vinmonopolet, AIM Norway (tidligere luftforsvarets verksted) Oslo Sporveier, Broadnet og Valnesfjord Helsesportssenter var de fem som sto på blokka da LO Stat og Spekter møttes i formiddag for å forsøke å løse opp flokene som hadde oppstått i B-delsforhandlingene i område 9.

Overenskomst-område 9 i Spekter er et samleområde med 64 virksomheter. Etter B-delsforhandlinger og for noen en runde med bistand fra LO Stat og Spekter, gjensto fem overenskomster det ikke var oppnådd enighet. Det spesielle med dette området, er at det sees under ett. Det blir ikke "lukket og godkjent" før alle er i mål. Noe som også innebærer at man så de fem gjenstående virksomhetene i sammenheng i dagens fase 3-forhandlinger.

På forhånd var det nok Vinmonopolet som var mest omtalt. Der er det strid knyttet til åpningstider etter at regjeringen har varslet at de vil endre loven slik at Vinmonopolet kan holde åpent på julaften, påskeaften, pinseaften og nyttårsaften. Handel og Kontor, som organiserer over 1000 ansatte ved Vinmonopolet, vil slåss for å beholde disse dagene, ikke minst fra et alkoholpolitisk ståsted, og reagerte også på at krav om endrede åpningstider er bragt inn i tarifforhandlingene før loven formelt er endret.

Det endte med at dagens tariffestede ordning om fri på disse dagene videreføres i den kommende tariffperioden. Spekter og Vinmonopolet nøyde seg med en ensidig protokolltilførsel der de på godt norsk slår fast at de ønsker endringen, ikke er ferdig med saken og at de varsler en "diskuskjon om konsekvensene" med funksjonærklubben i Vinmonopolet når loven er endret.

Det ble ikke gjort andre endringer i overenskomsten og den økonomiske ramma på oppgjøret er på 3,75 prosent pr 1. mai.

I Oslo Sporveier var det spesielt pensjonsspørsmålet som hindret en løsning i forhandlingene mellom Fagforbundet og ledelsen. Arbeidsgiveren vil innføre innskuddsbasert pensjon, mens de ansatte sier nei. Her ble man enig om å fryse dagens ordningen og utrede pensjonsspørsmålet. En endring forutsetter enighet mellom partene.

Alle medlemmene får 12000 som et generelt tillegg. Her er det også gjort endringer i helge- og ubekvemstillegg.

Også for Broadnet og Valnesfjord Helsesportssenter ble det oppnådd enighet i fase 3-forhandlingene.

Dermed gjenstår bare oppgjøret i AIM Norway. Her måtte partene kaste kortene. Dermed er dette oppgjøret på vei til Riksmekleren. Tidspunkt for meklingen fastsettes senere. LO Stat og Spekter ble enige om å løfte ut AIM fra område 9, slik at det nå "lukkes" og det kan gjennomføres uravstemning før ferien.