Det blir mange spennende og gode innledninger.

Målgruppen for konferansen er ledere, personal-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter. 

Konferansen er gratis, men virksomhetene må selv dekke reise.

Se også: