I dag samles LO-toppene i LO-sekretariatet for å legge planene for hvordan de skal svare på fredagens utspill fra arbeidsministeren der han foreslår å endre Arbeidsmiljøloven for å gi bedriftene utvidet adgang til å ansette folk på midlertidige kontrakter.
LO har allerede varslet en presskonferanse klokka 13.30 i dag. Der vil utfallet av drøftingene i sekretariatet bli offentliggjort.

følg saken på frifagbevegelse.no