At topplederne har gravd hodet ned i sanden, og trodd det gikk over av seg selv, får stå for deres regning, Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Topplederne i kultursektoren har ikke vist noen vilje til å holde løftene om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser.

- Derimot registrerer vi at toppsjefene bruker interne informasjonseposter og mediene til å forklare hvor feil Fagforbundet, NTL og Creo tar, poengterer Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

At toppsjefer i kultursektoren mener våre krav er urimelig er ikke noe nytt for oss, men å konsekvent mene at vi ikke ivaretar våre medlemmer er direkte feil og usaklig.

- Vi har pensjonseksperter. Vi vet at kravet vårt er det beste for våre medlemmer. Derfor er også toppsjefene i kultursektoren så opptatt av å uthule streikegrunnlaget vårt, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Vi ville aldri streiket for et krav som gir dårligere pensjon for egne medlemmer. Det faller på sin egen urimelighet.

- Vårt krav er like enkelt som det er viktig. Vi krever at våre medlemmer skal ha kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser, sier Christine Thommessen, nestleder i Creo. Det er også det vi har blitt lovet.

I stedet framsnakker direktørene hvor fortreffelig den midlertidige pensjonsordningen er.

- Jeg hører sjefene er lei seg, og ikke forstår hvorfor vi er i streik. Da burde de fulgt med bedre i timen. Vi har hatt det samme kravet siden 2016. At topplederne har gravd hodet ned i sanden, og trodd det gikk over av seg selv, får stå for deres regning. Vi er når som helst klare til å forhandle, men det forutsetter at toppsjefene i kultursektoren innser at vi har et krav de må forholde seg til, og at de holder løftene de har gitt om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

  

 

Her streiker kulturansatte fra 8. september.

  • Den Nationale Scene (48) NTL-6/Fagforbundet-37/Creo-5
  • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
  • Den Norske Opera & Ballett (98) NTL-33/Fagforbundet-61/Creo-4
  • Det Norske Teatret (52) NTL-10/Fagforbundet-40/Creo-2
  • Nationaltheatret (34) NTL-5/Fagforbundet-27/Creo-2
  • Rogaland Teater (31) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-2
  • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (11) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-11
  • Kilden Teater og Konserthus (32) NTL-14/Fagforbundet-16/Creo-2
  • Trøndelag Teater (15) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-2