- Jeg har gledet meg til dette landsmøtet. Jeg var så heldig å få være med på feiringen av 100-årsdagen deres i går, og da jeg gikk derfra tenkte jeg at dere har all grunn til å være stolte av historien deres. Og jeg vil legge til at jeg som leder i LO Stat også er stolt over å ha dere med i familien. For jeg liker og tenke på de 19 medlemsforbundene i LO Stat som en familie, sa Aas.

- Egentlig skulle dere i en slik sammenheng være oldefaren, han med høreapparat og gåstol som lengter tilbake til den gang Gerhardsen styrte landet. Men slik er det jo ikke. Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund er på ingen måter tilårskommen, spøkte han. 

- Justissektoren har alltid vært sentral i den norske samfunnsdebatten. Og som det største og toneangivende forbundet i fengslene har dere alltid vært en tydelig røst. Dere har vært med på å prege debatten og blitt lytta til, uansett farge på den sittende regjering, sa han og la til:

-Bare i valg av navn på forbundet viser dere en helhetstenking som sant å si ikke akkurat preger den generelle debatten om straffegjennomføring. Dette er gjerne området for populister med enkle løsninger på kompliserte og sammensatte utfordringer. Ulike varianter av «lås dem inne og sleng vekk nøkkelen» har vi alle hørt og lest, sa han. 

- Der er ikke Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Jeg bruker hele navnet bevisst nå, selv om vi i daglig tale i LO Stat bare sier NFF, eller av og til bare «Rita». Det er det som står etter «fengsel» i navnet deres som i 100 år har preget hva dette forbundet også står for. Friomsorg. Altså ordene «fri» og «omsorg».
Dere har medlemmer som daglig passer på at det legges begrensninger på den domfeltes anledning til å leve et fritt og uregulert liv. Men dere er like opptatt av hvordan disse begrensningene gjennomføres.
Og kanskje viktigst av alt: Hvordan straffedømte skal tilbakeføres til samfunnet. Dere som sitter her i dag vet bedre enn de fleste at dette er viktig. For dere står i førstelinja. Og ser mennesket, ikke bare en innsatt.

- Og det er altså dere som historisk sett har hatt den sterkeste stemmen. Fortsett å være denne stemmen. Vi trenger den, sa Aas før han kom inn på tariffspørsmål:

- Spør vi medlemmene, så er lønns- og arbeidsvilkår vel så viktig. Og naturligvis skal det være slik. Uten at det ene utelukker det andre. LO Stat er en forhandlingssammenslutning. 19 av LOs forbund har medlemmer innen våre tariffområder. Det betyr også at vi ikke alltid går taktfast i samme retning når det skal utarbeides tariffpolitikk og krav under oppgjørene.

- Jeg røper nok ingen hemmelighet når jeg sier at det av og til kan gå en kule varmt innad i våre forhandlingsutvalg. Men slik skal det være, folkens. Det er gjennom grundig debatt de gode løsningene kommer. Selv om ikke alle får det slik de vil til slutt.

For da er vi tilbake til tanken om «familien» igjen. Vi tar noen skikkelige debatter, men blir alltid enig til slutt. Årsaken til det, er at vi er dyktige på den av og til vanskelige øvelsen helhetstenking. Også der har NFF alltid tatt ansvar. Og nå må dere ikke tro at folkene deres i forhandlingsutvalget i staten gir seg lett i debattene. De som hevder det, vet lite om hvor sta Rita og Asle kan være inn i mellom, sa han før han ønsket lykke til med landsmøtet: 

- Kjære landsmøte. Dere skal i de neste dagene stake ut kursen for de neste fire årene. Og dere skal gjøre viktige valg. Vi i LO Stat ønsker dere lykke til med landsmøtet, og jeg er helt overbevist om at sluttresultatet blir bra.