Leirvaag er tydelig på at det må mobiliseres den siste uka før valget.

– Noen har innvendinger mot at vi som forbund engasjerer oss og mener noe. For meg er det helt utvetydig at vi skal engasjere oss. En tredjedel av befolkningen sier de ikke vet hvilket parti som har den beste arbeidslivspolitikken. Da har vi en jobb å gjøre, konstaterer han. Han oppfordret medlemmene i salen om å bruke stemmeretten sin, og stemme som arbeidstakere:

– For partiene som ligger rundt sperregrensa, kan bare noen få stemmer få store utslag for representasjonen på Stortinget. Derfor kan din stemme utgjøre mye, fastslår han.

Les hele saken på aktuell.no