Ansatte som jobber på konkurranseutsatte sykehjem i Oslo har blitt lønnstapere - og det er snakk om store summer. Det viser en undersøkelse LO-Aktuelt har gjort:

Vanitha Thayaparan jobber som hjelpepleier på Aleris alders- og sykehjem. Der tjener hun 174,60 kroner i timen med 14 års ansiennitet og fagutdannelse. Det tilsvarer en årslønn på 329.000 kroner i året,nærmere 90.000 mindre enn en tilsvarende hjelpepleier hos Oslo kommune.

Les mer på frifagbevegelse.no