Det er pandemien og det rådende smittesituasjonen som gjør at det ikke er mulig å gjennomføre forhandlinger. Hovedavtalen er inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og er en svært omfattende avtale, som ikke akkurat er tilpasset forhandlinger på Teams. For LO Stat har det hele tiden vært et poeng at disse forhandlingene må skje fysisk.

I staten utløp dagens avtale egentlig ved nyttår. Den ble forlenget til utgangen av mars, deretter til utgangen av juni og er nå ytterligere forlenget ut september. Nøyaktig oppstartsdato for forhandlingene kommer senere.