- Det er nødvendig å ta en ekstra grundig gjennomgang nå, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Hovedavtalene inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Erfaringene er ikke gode med at de forskjellige organisasjoner forhandler Hovedavtalen med Spekter hver for seg. Det er en av årsakene til at man nå har satt ned en felles arbeidsgruppe.

LO Stat deltar i det partssammensatte utvalget med Lise Olsen og Øystein Gudbrands fra LO Stat, Herdis Scharer fra Fagforbundet og Hilde Larsen fra Norsk Tjenestemannslag.

Arbeidsgruppa skal blant annet vurdere endringer og behov for forenklinger, og om det er mulig å få til en felles forhandlingsprosess med alle parter på plass id e samme forhandlingene.

- Slik det har vært, med mange parter som forhandler på forskjellig vis, blir også avtalestrukturene for ulike. Nå prøver vi å finne en bedre måte å gjøre det på, sier Eivind Gran.

De endelige forhandlingene starter ikke før etter nyttår.