Egentlig er Hovedavtalen i Spekter ett år på overtid. Det er fem år siden siste arbeidstakerne og de fire hovedorganisasjonene gjennomførte siste oppdatering av den fireårige avtalen. Partene valgte å bruke tid i vinter på å arbeide i et partsammensatt utvalg som en del av forarbeidet til forhandlingene som nå gjennomføres.

Hovedavtaleforhandlingene berører i hovedsak tre viktige områder:

1) Hvordan tarifforhandlingene i Spekter skal gjennomføres. Her er det spesiell fokus på forhandlingsordningen i sykehusene.

2) Hvordan skal man best oppnå medbestemmelse på arbeidsplassen. Her ligger det inne krav om skjerpede forpliktelser i forhold til denne medbestemmelsen.

3) Tillitsvalgtsordningen på arbeidsplassen. Her handler det i hovedsak om materielle krav knyttet til tillitsvalgtes vilkår.

Eivind Gran, som leder forhandlingene på vegne av LO Stat, konstaterer at det ligger an til utfordrende forhandlinger, men at han er optimistisk med tanke på å bli ferdig etter planen.

Den nye avtalen vil gjelde fra nyttår, og for å komme ajour vil den ha en varighet på tre år.

Her finner du dagens Hovedavtale:http://www.lostat.no/loenn-og-avtaler-i-spekter/hovedavtalen-i-spekter-article176-123.html