LO Stat-lederen er tilfreds med at regjeringen holder bruken av oljepenger godt under handlingsregelen, men syns likevel regjeringen har fått til mye.

-Regjeringen viderefører en historisk satsing på samferdsel. Det er en riktig prioritering, mener Rønoldtangen.

Hun noterer seg også rekordstore overføringer til kommunene, et bistandsbudsjett som holder 1-prosentmålet og en sterk satsing på kultur.

-Regjeringen skal også ha honnør for at de satser videre på en omfattende IKT-modernisering i NAV og skatteetaten. Dette vil gi kundene, altså befolkningen lettere tilgang til tjenestene gjennom blant annet bedre selvbetjeningsløsninger. Også for våre medlemmer i denne sektoren er dette en god satsing, sier hun.

Rønoldtangen trekker også fram innføringen av 11 måneders studiestøtte som et godt grep som hun håper overlever regjeringsskiftet.

-Dette er noe vi har jobbet for lenge og har vært et rettferdig krav fra studentorganisasjonene, sier hun.

Styrkingen av statlig og kommunalt barnevern er også et tiltak som høster bifall fra LO Stat. Det gjør også økningen i skattefradraget for fagforeningsavgift.

Med økningen på 250 kroner passerer dette fradraget 4000 kroner. Dette fradraget er et viktig bidrag til et velordnet arbeidsliv, mener Rønoldtangen.

Denne saken vil bli utvidet.