Nestoren i norsk barnepsykologi mener også at barna må få hjelp til å bearbeide tunge tanker fra fortida mens de er i fosterhjem.

Det var fylkeskartellet i LO Stat i Rogaland som inviterte til konferanse om barnevern.

70 deltakere fikk også høre Buf-direktør Mari Trommald fortelle om de mange utfordringene i etaten.

Under tittelen "Barn på anbud" tok professor Tore Nilsen forsamlingen gjennom samfunnsøkonomiske perspektiver på privatisering i barnevernet og hvilke konsekvenser det får for barna.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Jan Aarskog snakket om den nye regjeringsplattformen og faren for økt privatisering, mens Maria Reklev fra landsforeningen for barnevernsbarn hadde en god del positive ting å si om utviklingen av barnevernet i Norge.

Men ikke alt fungerer. På hennes liste over ønsker til forbedring står blant annet det å endre barnevernloven til å bli en rettighetslov, at barn på anbud ikke må forekomme. Hun advarer også mot nedbygging av institusjoner og vil ha mer fokus på psykisk helse.

Både hun og Raundalen mener dessuten at det er viktig å styrke mulighetene for at fostervernsbarn kan ta utdanning.