– LO Stat har fått en modig og framtidsrettet avgjørelse av nemda, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

STREIKEFARE: -Vi forhandler gjerne ny pensjonsordning, men da må Avinor legge bort kravet om å diktere oss, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

– Jeg er veldig glad for resultatet, og vil takke alle de streikende. Denne kjennelsen viser at det nytter. At vi kan nå fram, sier Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder for streiken.

 

JA: Vi vil fortsatt ha en likelydende bussbransjeavtale i Spekter og NHO-området, sier forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat.

Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder under streiken.

Gudbrands roser advokatene Imran Haider og Lornts Nagelhus i LO.

- Advokatene har kjørt saken på en solid og velbegrunnet måte i Rikslønnsnemda, og sikret LO Stat en historisk viktig seier, sier Øystein Gudrands.

Retter opp en stor urettferdighet.

 – Dette er veldig bra. Resultatet i nemnda er bedre enn vi hadde våget å tro på forhånd. Ikke minst at vi fikk rettet opp den store uretten det har vært at minst 4 000 ansatte med stillingsprosenter under 20 prosent ikke hadde pensjonsopptjening. Det får de nå. Mange er unge kvinner, og det vil bety mye for dem at de tjener opp pensjon for alt de jobber. For den enkelte betyr dette en bedre alderspensjon, men ikke minst også sikring ved uførhet og dødsfall, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

STREIK: Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug mener Spekters nei til pensjon er blodig urettferdig.

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet

Endelig kommer lønna

Medlemmene endelig vil få en ny tariffavtale og få etterbetalt lønnstillegg fra i sommer og fram til i dag. Mange vil huske at sykehusstreiken i vår endte med tvungen lønnsnemnd og behandling i Rikslønnsnemnda. Nemnda avsa sin kjennelse i dag og det betyr at tariffoppgjøret for 2019  i sykehusene nå er avsluttet.

Lik lønn, uansett fagforeningstilknytning

– Spekter tilbød LO-stat og YS lavere lønn enn de avtalte med Sykepleierforbundet. Det gikk ikke rikslønnsnemnda med på. I stedet sikret nemda en lik lønnsutvikling for ansatte i sykehusene uavhengig av hvilket forbund de er organisert i, sier Skoghaug.

Liten, men viktig detalj

–Vi er også veldig fornøyde med at Rikslønnsnemnda sa nei til at arbeidsgiverforeningen Spekter forsøkte å straffe våre medlemmer økonomisk for at de gikk ut i streik ved å flytte på virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret. Heller ikke det fikk arbeidsgiversiden gjennomslag for, sier Sissel M. Skoghaug.  

Her er kjennelsen fra Rikslønnsnemda (PDF) (2MB)