Helseforetakene og Lovisenberg sykehus har et forhandlingsløp som er litt annerledes enn Spekter-virksomhetene for øvrig. Etter at LO Stat og Spekter i april ble enig i de innledende forhandlingene, ble LO-forbundene i helseområdene i mai enig i forbundsvise forhandlinger med arbeidsgiver i de såkalte A2-forhandlingene.

Deretter har det vært ført virksomhetsvise forhandlinger i hvert enkelt foretak. Her har man blitt enig etter tur i virksomhetene. Til slutt gjensto Oslo Universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Lovisenberg sykehus. Det var disse som var gjenstand for avsluttende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter denne uka.

Generelt kan man si at oppgjøret i sykehussektoren er landet med et resultat på om lag 3,5 prosent. I tillegg har partene blitt enige om å justere helgetilleggene noe. Dette er et resultat av arbeidsgivers ønske om en turnusordning der flere har helgevakter hver annen helg. I dag er normen hver tredje helg.

LO-forbundene som har vært involvert i disse forhandlingene er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Musikernes fellesorganisasjon, EL & IT-forbundet og Skolenes landsforbund.