Målet for LO Stats valgkamp er først og fremst å få til engasjement på arbeidsplassene og at alle tar i bruk stemmeretten ved høstens valg. LO Stat ønsker seg derfor gode politiske diskusjoner på "våre" arbeidsplasser som en del av LOs medlemsdebatt.

I førjulstida var fylkeskartellene i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold samlet for å diskutere og legge planer for LO Stats valgkamp i 2013. Finn Jota og Martin Kolberg fra AP fortalte om den politiske situasjonen, hvilke saker befolkningen er opptatt av og Arbeiderpartiets valgkamp-utfordringer. Arne Drabløs, forbundssekretær i Norsk Jernbaneforbund, fortalte om sitt forbunds planer.

Finn Jota har ansvaret for det fagligpolitiske samarbeidet og koordineringen av partisekretærene. Han slo fast at valgkampen i 2013 handler om et klart retningsvalg.

- Vi må sammen jobbe målrettet og være aktivt med i den offentlige debatten, sa Jota og fikk støtte fra Harald Lund.

- Vi skal ikke bare nå våre tillitsvalgte, men få medlemmene i tale, slo Lund fast.

Lund skal etter at han slutter som distriktsekretær ved nyttår, koordinere LO Stats aktiviteter i distriktene.

Han informerte om planen der det legges opp til informasjon, debatt og bevisstgjøring om å bruke stemmeretten. For å klare dette skal tillitsvalgte skoleres og arbeidsplasser besøkes. Det skal stimuleres til debatt og gjennomføres stands og for noens vedkommede, arrangers konferanser der LO Stats kjernesaker belyses.

- Sofavelgeren blir viktigere en noen gang sa Martin Kolberg, stortingsrepresentant og tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet.

- Folk flest har fått det bedre, velferdsordningene er videreutviklet og vi har materiell trygghet. Alt dette er gjennomført med sosialdemokratisk politikk. Og det skal videreføres. Viktige ord er felleskap med involvering og innflytelse gjennom det fagligpolitiske samarbeidet, god distriktspolitikk, likeverd og rettferdighet. Dette skal vi fortelle folk under denne valgkampen, sa Kolberg.

Påtroppende distriktsekretær Vidar- Lorang Larsen slo på sin side fast at de fire fylkeskartellene har ambisjoner om et høyt aktivitetsnivå. - Dette skal vi få til, var hans konklusjon.

Tekst og foto: Vidar- Lorang Larsen