Som en viktig del av LO Stats informasjonsarbeid denne valgkampen har vi brukt mye tid på temaet arbeidsliv.

Bevaring av dagens arbeidsmiljølov er viktig for fagbevegelsen og for folk flest. Det er forskjell på en rødgrønn og en blå arbeidsmiljølov. De forskjellene har vi forsøkt å si noe om.

Kortet vi har delt ut over hele landet er nummerert. I dag, på fredag og mandag trekker vi en iPad blant alle kortene vi har delt ut.

Gevinsten kan du få ved å kontakte Harald Lund på tlf: 995 11 545 eller på lostat.toensberg@online.no

Dagens vinnertall er: 47820

Tidligere vinnertall:

6. september: 1205

4. september: 19339