60 deltakere var møtt fram på LO Stat sin kriminalfaglige konferanse, "håp i det håpløse?", som mandag ble avhold i Folkets Hus i Stavanger .

- Det er ikke tilfeldig hvem som får rusproblemer i samfunnet. Vi må forebygge, ikke straffe folk med rusproblemer, vi må behandle dem sa Kari Lossius da hun innledet på konferansen. Hun er spesialist i klinisk psykologi, og jobber innen området.

- Det å ikke være en del av samfunnet, isolasjon og ensomhet er det mest helseskadelige som finnes påpekte hun, i et tankevekkende foredrag.

Jannicke Larsen fra FO og Asle Aase fra NFF hadde hver sine innledninger om utfordringer de ansatte i kriminalomsorgen står i. Larsen sier at det er stor uro på grunn av omorganisering og ressursmangel etter lang tid med regjeringens ostehøvelkutt i den såkalte ABE-reformen.

- Det er vanskelig å telle kvalitativ oppfølging. Vi må få fokus over på innholdet i soningen og se på mennesker med muligheter og ressurser, var hennes budskap.

Asle Aase, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund deler det synet.

- Det er mindre tid til rehabilitering. Det blir  umenneskelige forhold når fanger låses mer inne, nesten hele døgnet. Minst fem prosent av innsatte i dag, skulle vært innlagt og behandlet i psykiatrien. Det er uverdig å sone i fengsel og bli isolert når du er psykisk syk. Det går ikke an å skylde på penger. Det handler om vilje, slo Aase fast.

 Egon Hagen er forsker og spesialpsykolog. Han fortalte om  rusens virkninger på hjernen, og nye metoder innenfor rusbehandling og psykiatri. Recovery et en slik metode om filosofi og holdninger som fremmer muligheter for at mennesker kan leve meningsfulle liv, på tross av psykiske helseutfordringer. 

Politikk da? Dessverre stilte ikke regjeringspartiene opp denne gangen heller. Det gjorde derimot Maria Aasen-Svendsrud, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Vestfold) og medlem av justiskomiteen.

- Regjeringen legger ned kriminalomsorgen uten en politisk debatt, mener Aasen-Svendsrud.

- Politikken fører til mer tvang og isolasjon, dessverre helt i tråd med det tidligere justisminister Sylvi Listhaug har uttalt tidligere om at folk skal lide i fengsel. Vi bygger ned kriminalomsorgen uten en skikkelig politisk debatt, eller at partene i arbeidslivet får si noe som helst, mener hun.

Hun viste blant annet til forslaget om nedleggelse av 290 soningsplasser.

- Vi må få tilbake verdigheten slik at psykiske syke ikke isoleres og sendes ut igjen før de er klar for det, sa hun.

Dagen ble avsluttet med spørsmål fra de fremmøtte.