Hans-Christian var en leder som hadde evnen til å se hele LO under ett. LO består av mange forbund fra ulike sektorer, gjerne med samme mål, men av og til også med ulike prioriteringer. Hans-Christian hadde sin bakgrunn fra industrien, men vi merket tidlig at han hadde stor kunnskap om offentlig sektor og dens rolle. Analysene hans bar preg av at han forsto hvordan en sterk offentlig- og en velfungerende privat sektor utgjør en enhet.

Derfor er det riktig, det som er sagt om han i flere minneord. At han var en samfunnsbygger. Men kanskje like mye en samfunnstrygger. Det var derfor ikke bare hans ruvende skikkelse og milde vesen som gjorde at du følte deg trygg på Hans-Christian.

LO Stats kartellkonferanse på Gol i november hvert år er vårt politiske verksted. At han som både nestleder og senere leder i LO alltid prioriterte konferansen og den faglig-politiske debatten, har bidratt til at konferansen har beholdt sin relevans. Han leverte uten unntak innledninger der han trakk de store linjene, men også viste hvor godt han kjente oss i LO Stat. Og han utfordret deltagerne. Etterpå, i pausen, fant du han gjerne i samtale med tillitsvalgte, om de samme temaene, eller om andre ting.

Pandemien og virkningene av den preget mye av det siste året i Hans-Christians liv. Her la han ned en avgjørende innsats for å berge utsatte arbeidsplasser og sørge for gode støtteordninger. Samtidig var han også opptatt av tida etter pandemien og hvordan nasjonen skulle møte de utfordringene vi står foran. Her mente han det rød-grønne politiske prosjektet er sentralt.

Det beste vi i LO kan gjøre i tida framover, er å ta opp hansken og bidra til å oppfylle LOs og Hans-Christians visjoner og mål. Vi i LO Stat lover å gjøre vårt.

Hvil i fred, Hans-Christian.

For LO Stat:
Egil André Aas, leder
Lise Olsen, nestleder
Henriette Jevnaker, nestleder