- 8. mars er fortsatt en viktig dag, om noen skulle mene noe annet. Vi har oppnådd mye gjennom arbeidet for like rettigheter mellom kvinner og menn i Norge, men fortsatt gjenstår det mye arbeid, konstaterte LO Stats leder, Tone Rønoldtangen på kvinnenes egen dag. 

Hun holdt tale for dagen ved Oslo Kvinnesaksforenings tradisjonelle bekransning av Camilla Collett-statuen i slottsparken, og slo fast at man ikke trenger å se særlig nøye etter for å finne urettferdighet også i Norge i 2012.

Les Aktuells reportasje fra markeringen.

Rett før startskuddet går for årets tariffoppgjør er det naturlig at LO Stat-lederen retter søkelyset på kampen for likelønn.

- At det ikke skal gjøres lønnsmessig forskjell på menn og kvinner i tilsvarende stilling er helt naturlig. Men like viktig er det å ta diskusjonen om det jeg kaller verdsettingsdiskriminering. Et langt ord, men det er kjernen i en viktig problemstilling. Når det er akseptert at ett yrke - ofte mannsdominert - er mer verdt enn en kvinnedominert yrkesgruppe, er det urettferdig. Jeg vil gjerne heve denne diskusjonen både i og utenfor lønnsoppgjørene, sier Rønoldtangen.

Samtidig advarer hun mot å gjøre 8. mars til utelukkende en lønnskamp-dag. Hun mener dagen er så mye mer. Likeverdighet og rettferdighet i rike Norge er en ting, noe annet er kvinnenes globale situasjon.

- Vi vet at mange kvinner utnyttes under slavelignende forhold i et uregulert arbeidsliv. Vi vet også at mange kvinner aldri får skolegang og innpass i det regulerte arbeidslivet og derfor er avhengig av å bli forsørget for å overleve. Slik er de fratatt mange av de valgmulighetene vi i vesten ser på som en selvfølge,

- Men aller nederst finner vi kvinner og barn på flukt. Av verdens flyktningebefolkning på nærmere 50 millioner mennesker, er kvinner og barn i flertall. Kvinner og jenter på flukt er særlig utsatte siden de befinner seg i situasjoner hvor de er ubeskyttet og utsatt for vold og seksuelle overgrep. Å hjelpe disse gruppene er solidaritet så godt som noe, mener Rønoldtangen.