-I et historisk perspektiv er det ingen tvil om at EU har fremmet fred og stabilitet i Europa, sier LO-leder Roar Flåthen. 

Han er likevel overrasket over at Nobelkomiteen har valgt å gi prisen til EU nå, i en situasjon hvor store deler av befolkningen må betale for den økonomiske krisen med økt arbeidsledighet, særlig blant unge, kutt i trygde- og velferdsordningene og økende sosial uro.