Det gis et generelt tillegg på 3,5 % til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 – 5, minimum kr 10.000. Øvrige medlemmer som er omfattet av overenskomsten gis et generelt tillegg på minst kr 10.000.

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg. Tilleggene inkluderer tillegg gitt i de innledende sentrale forhandlingene

Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2014.

Forbundene fikk inn en bestemmelse som pålegger arbeidsgiver å kartlegge konsekvensene for de ansatte ved anbud, utskilling og konkurranseutsetting. Dette skal partene drøfte og ansatte skal informeres om disse konsekvensene.