- Vi ser at disse partiene har en klar profil og tydelig politikk på områder som er viktige for fagorganiserte og offentlig ansatte. Den vedtatte politikken viser at det går et klart skille mellom rødgrønn-politikk og politikken til de blåblå-partiene, sier Tone Rønoldtangen.

 - For oss er det viktig å ha en regjering som fortsatt ønsker å forsvare faglige rettigheter, og sikre offentlig kontroll over viktige samfunnsoppgaver. Det gjør dagens regjering også når det politiske grunnlaget for de neste fire år er lagt, sier hun.

- Med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering frykter vi angrep på elementene i velferdsstaten og den norske modellen. Samtidig vet vi at den politikken vil føre til at arbeidstakerrettighetene bli dårligere sier Tone Rønoldtangen.

Hun gir noen eksempler på god rødgrønn politikk hentet fra partiprogrammene:

-Arbeid til alle, fortsette å skape nye arbeidsplasser.

- En ansvarlig og forutsigbar økonomisk politikk.

- Sterk satsing på å forbedre infrastrukturen i Norge.

- Satsing på kunnskap og forskning.

- Kamp mot sosial dumping.

- Nei til konkurranseutsetting og privatisering på viktige samfunnsområder som helse og utdanning.

- Ønske om en heltidskultur i norsk arbeidsliv.

- Arbeid for likelønn i samarbeid med partene.

- Kompetanseoverføring ved kjøp og bruk av konsulenttjenester til virksomheter i offentlig sektor.

- Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger i forbindelse med innleie av arbeidskraft.

- Styrking av mangfoldet blant de som arbeider i offentlige virksomheter, blant annet når det gjelder minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

- Fortsatt satsing på seniorpolitikk i det offentlige.

- Et fortsatt sterkt internasjonalt engasjement.

Alt dette gir oss gode argumenter når vi går inn i valgkampen. LO Stat har sagt at vi ønsker en fortsatt rødgrønn regjering. De politiske programmene som nå er vedtatt gjør oss enda mer sikker på at vi skal kjempe for valgseier hver eneste dag fram til 9. september, sier Rønoldtangen.